Conferințe științifice

» Sesiunea interna?ionala „Slavistica româneasca ?i dialogul culturilor”, Bucure?ti, 20-21 septembrie 2019

» Conferin?a interna?ionala „Slavisticii la centenarul Marii Uniri - Slavistica româneasca ?i dialogul culturilor”, Bucure?ti, 21,22 septembrie, 2018

» Conferin?a interna?ionala „Slavistica româneasca ?i dialogul culturilor – 2017”, București, 22, 23 sept.

» Sesiunea științifică internațională „Zilele culturilor slave”, 23-24 septembrie 2016, București

 » Simpozionul „Zilele culturilor slave în România”, 2-4 oct. 2014, București

» Simpozionul internațional Slavistica românească și dialogul culturilor, 3-5 oct. 2013, București 

» Conferinta stiintifica internationala
A 1150-a aniversare a sfintilor Chiril si Metodie.
Contributia lui Chiril si Metodie la dezvoltarea culturii europene (14-15 iunie 2013, București)

» Sesiunea științifică dedicată sărbătoririi a 60 de ani de la înfiintarea Catedrei de limbi si literaturi slave moderne la Universitatea din Bucuresti (3-4 oct 2009, Bucuresti)

 » Sesiunea științifică: Slavistica românească. Tradiții și perspective (3-5 oct. 2008, București)

» Simpozionul știintific internațional Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavistică timișoreană (Universitatea de Vest din Timișoara, 2-4 noiembrie 2007)

 

RO | ENG

 

Simpozionul internațional
Slavistica româneasca si dialogul culturilor  
80 de ani de predare a limbii ruse la Universitatea din Bucuresti

 

 

 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.