Conferințe științifice

» Conferin?a interna?ionala „Slavisticii la centenarul Marii Uniri - Slavistica româneasca ?i dialogul culturilor”, Bucure?ti, 21,22 septembrie, 2018

» Conferința internaționala „Slavistica româneasca și dialogul culturilor – 2017”, București, 22, 23 sept.

» Sesiunea științifică internațională „Zilele culturilor slave”, 23-24 septembrie 2016, București

 » Simpozionul „Zilele culturilor slave în România”, 2-4 oct. 2014, București

» Simpozionul internațional Slavistica românească și dialogul culturilor, 3-5 oct. 2013, București 

» Conferinta stiintifica internationala
A 1150-a aniversare a sfintilor Chiril si Metodie.
Contributia lui Chiril si Metodie la dezvoltarea culturii europene (14-15 iunie 2013, București)

» Sesiunea științifică dedicată sărbătoririi a 60 de ani de la înfiintarea Catedrei de limbi si literaturi slave moderne la Universitatea din Bucuresti (3-4 oct 2009, Bucuresti)

 » Sesiunea științifică: Slavistica românească. Tradiții și perspective (3-5 oct. 2008, București)

» Simpozionul știintific internațional Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavistică timișoreană (Universitatea de Vest din Timișoara, 2-4 noiembrie 2007)

 

RO | ENG

 

Simpozionul „Zilele culturilor slave în România”, 2-4 oct. 2014, București

Zilele culturilor slave în România

În perioada 2-4 octombrie 2014, Asocia?ia Slavi?tilor din Bucure?ti, Departamentul de Filologie Rusa ?i Slava al Faculta?ii de Limbi ?i Literaturi Straine, Universitatea din Bucure?ti în colaborare cu Departamentul pentru Relatii Interetnice ?i Asocia?ia Cultural Cre?tina a Ucrainenilor din România „Taras ?evcenko” organizeaza simpozionul „Zilele culturilor slave în România”.
Programul sesiunii »
Poze de la sesiune »

 

Foto: Maksim Suharev

 

 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.

 

0