Conferințe științifice

» Sesiunea științifică „Slavistica românească și dialogul culturilor 2020. Provocările timpului”

» Sesiunea internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor”, București, 20-21 septembrie 2019

» Conferința internațională „Slavisticii la centenarul Marii Uniri - Slavistica românească și dialogul culturilor”, București, 21,22 septembrie, 2018

» Conferința internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor – 2017”, București, 22, 23 sept.

» Sesiunea științifică internațională „Zilele culturilor slave”, 23-24 septembrie 2016, București

 » Simpozionul „Zilele culturilor slave în România”, 2-4 oct. 2014, București

» Simpozionul internațional Slavistica românească și dialogul culturilor, 3-5 oct. 2013, București 

» Conferinta stiintifica internationala
A 1150-a aniversare a sfintilor Chiril si Metodie.
Contributia lui Chiril si Metodie la dezvoltarea culturii europene (14-15 iunie 2013, București)

» Sesiunea științifică dedicată sărbătoririi a 60 de ani de la înfiintarea Catedrei de limbi si literaturi slave moderne la Universitatea din Bucuresti (3-4 oct 2009, Bucuresti)

 » Sesiunea științifică: Slavistica românească. Tradiții și perspective (3-5 oct. 2008, București)

» Simpozionul știintific internațional Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavistică timișoreană (Universitatea de Vest din Timișoara, 2-4 noiembrie 2007)

 

RO | ENG

 

Sesiunea științifică „Slavistica românească și dialogul culturilor”, București, 20-21 septembrie 2019

 

În zilele de 20 și 21 septembrie 2019, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, sub egida Asociației Slaviștilor din România, va organiza Simpozionul internațional „ Slavistica românească și dialogul culturilor 2019. 70 de ani de slavistică românească la Universitatea din București”. Cu această ocazie se vor dezbate următoarele teme pe secțiuni: studiul limbilor și culturilor slave în Europa; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; mentalități; structuri imagologice, precum și două mese rotunde:  Ioan Bogdan – profesorul, cercetătorul, omul.   Comemorarea centenarului morții slavistului Ondrej  Š tefanko – promotor al culturii slovace din Rom ânia.

Caravana Universității din București va fi prezentă cu producția editorială EUB a ultimilor ani în domeniul culturilor slave.

La această manifestare vor participa peste 80 de profesori universitari, cercetători, doctoranzi, slaviști cunoscuți din străinătate: Bulgaria, Polonia, Serbia, Slovacia, Austria, Finlanda, Franța precum și din țară: Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara.

Detalii despre eveniment, precum și programul complet al acestuia, pot fi accesate aici:

 

 

Vezi mai multe fotografii de la sesiune >>>


Lansare de carte

 

 

 

Vezi mai multe fotografii de la lansare >>>

 

 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.

 

0