Parteneri

 

 

Norme de redactare revistă

 

 

Noutăți

 

 

Numere revista

Este posibil ca unele numere ale revistei sa nu poată fi vizualizate, însă se pot descărca.

»  Romanoslavica nr. 55.2
»  Romanoslavica nr. 55.1
»  Romanoslavica nr. 54.4
»  Romanoslavica nr. 54.3
»  Romanoslavica nr. 54.2
»  Romanoslavica nr. 54.1
» Romanoslavica nr. 53.4
» Romanoslavica nr. 53.3
» Romanoslavica nr. 53.2
» Romanoslavica nr. 53.1
»  Romanoslavica nr. 52.4
» Romanoslavica nr. 52.3
»  Romanoslavica nr. 52.2
»  Romanoslavica nr. 52.1
»  Romanoslavica nr. 51.4
»  Romanoslavica nr. 51.3
»  Romanoslavica nr. 51.2
»  Romanoslavica nr. 51.1
»  Romanoslavica nr. 50.4

»  Romanoslavica nr. 50.3
»  Romanoslavica nr. 50.2
»  Romanoslavica nr. 50.1
»  Romanoslavica nr. 49.4
»  Romanoslavica nr. 49.3
»  Romanoslavica nr. 49.2
»  Romanoslavica nr. 49.1
»  Romanoslavica nr. 48.4
»  Romanoslavica nr. 48.3
»  Romanoslavica nr. 48.2
»  Romanoslavica nr. 48.1
»  Romanoslavica nr. 47.4
»  Romanoslavica nr. 47.3
»  Romanoslavica nr. 47.2
» Romanoslavica 47 nr. 1


» Romanoslavica 46 nr. 1

» Romanoslavica 46 nr. 2

» Romanoslavica 46 nr. 3

» Romanoslavica 46 nr. 4

 

» Romanoslavica nr. 45

 

» Romanoslavica nr. 44

 

» Romanoslavica nr. 43

 

»  Romanoslavica nr. 42.3

» Romanoslavica nr. 42

» Romanoslavica nr. 41

» Romanoslavica nr. 40  

 

» Romanoslavica nr. 39

 

» Romanoslavica nr. 38


Numere mai vechi

»  Romanoslavica nr. 36
»  Romanoslavica nr. 34
»  Romanoslavica nr. 32
»  Romanoslavica nr. 26
»  Romanoslavica nr. 25
»  Romanoslavica nr. 24
»  Romanoslavica nr. 23
»  Romanoslavica nr. 22
»  Romanoslavica nr. 21
»  Romanoslavica nr. 20
»  Romanoslavica nr. 19
»  Romanoslavica nr. 18
»  Romanoslavica nr. 17
»  Romanoslavica nr. 15
»  Romanoslavica nr. 14
»  Romanoslavica nr. 13
»  Romanoslavica nr. 12
»  Romanoslavica nr. 11
»  Romanoslavica nr. 9
»  Romanoslavica nr. 8
»  Romanoslavica nr. 7
»  Romanoslavica nr. 6

»  Romanoslavica nr. 5

»  Romanoslavica nr. 4
»  Romanoslavica nr. 3
»  Romanoslavica nr. 2
»  Romanoslavica nr. 1

 

RO | ENG

 

Scurt istoric

Primul număr al revistei "Romanoslavica" a apărut în anul 1958 , sub îngrijirea unui prestigios comitet de redacție alcătuit din acad. Emil Petrovici - red.resp., Tr. Ionescu Nișcov - red. principal, I.C. Chițimia - red. adj., acad. Al. Rosetti, M. Novicov, Ion Pătruț și P. Olteanu - membri. De aproape 50 de ani revista apare anual sub egida Catedrei de Limbi și Literaturi Slave , a Catedrei de Limba și Literatura Rusă ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine și a Asociației Slaviștilor din România . Aceasta din urmă a fost fondată în anul 1956 la inițiativa unui grup de filologi de marcă, și de-a lungul anilor a inclus membri ai Academiei Române, cadre universitare din București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța, cercetători din domeniile lingvisticii, teoriei și istoriei literare, doctori în științe filologice, profesori, doctoranzi și masteranzi.

Ca președinți ai ASR și, în același timp, redactori responsabili ai revistei "Romanoslavica", au funcționat de-a lungul vremii: acad. Emil Petrovici, acad. Al. Rosetti, acad. G. Mihăilă , prof. dr. D. Gămulescu și, actualmente, prof. dr. C. Geambașu, șeful Catedrei de Limbi și Literaturi Slave din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București.

Revista este structurată pe următoarele secțiuni: Literatură, Lingvistică, Mentalități, Personalia, Recenzii, Cronici și găzduiește în paginile sale contribuții valoroase ale cercetătorilor din domeniul slavisticii sau al comparativisticii româno-slave, ce-și desfășoară activitatea în principalele centre universitare și de cercetare ale țării, dar și articole semnate de filologi consacrați din străinătate. În revista "Romanoslavica" s-au publicat referatele și comunicările susținute de cercetătorii români, prezenți la toate cele 14 Congrese Internaționale ale Slaviștilor de până acum (ultimul desfășurat la Ohrid, Macedonia, în 2008), precum și comunicările de la numeroase sesiuni științifice naționale și internaționale organizate de ASR și cele două Catedre (menționăm printre cele de mare anvergură Simpozionul cu prilejul a 100 de ani de la înființarea Catedrei de Limbi Slave la Universitatea din București, 17-18 octombrie 1991, Simpozionul internațional „50 de ani de existență a sectiilor de limbi slave moderne la Universitatea din București”, 12-17 octombrie 1999 și cel dedicat împlinirii a 60 de ani de la înființarea Catedrei de limbi și literaturi slave moderne la Universitatea din București, 3-4 octombrie 2009, București).

Până în anul 2009, „Romanoslavica” a apărut ca revistă anuală. Începând din anul 2010 s-a extins comitetul de redacție cu profesori din centre universitare și științifice din străinătate (Moscova, Varșovia, Bulgaria, Cernăuți), a crescut semnificativ numărul articolelor publicate în limbi străine. De asemenea, pentru a spori periodicitatea revistei și a dinamiza activitatea științifică în domeniul slavisticii prin atragerea tinerilor masteranzi și doctoranzi, colegiul de redacție a hotărât editarea trimestrială a revistei. În afară de domeniile fundamentale de profil (lingvistică, literatură, mentalități, istorie) în cadrul seriei noi vor fi publicate numere monografice tematice.

Culegerea de studii “Romanoslavica” este o prezență de durată și de certă valoare științifică în universul revistelor de filologie din România. Cererile de achiziționare a sa formulate de-a lungul timpului de către universități din Europa, America de Nord, Canada și Japonia reprezintă o confirmare a reputației de care se bucură revista în rândul specialiștilor din domeniul slavisticii și comparativisticii.

 

 

 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.