RO | ENG

 

 

Revista Romanoslavica

 • COLEGIUL DE REDACȚIE :

  Prof. dr. Constantin Geambașu

  Prof. dr. Octavia Nedelcu

  Lect. dr. Dușița Ristin

  Prof. dr. Antoaneta Olteanu (redactor responsabil)

  Dr. Gabriel Stan (secretar de redacție)

 • COMITETUL DE REDACȚIE :

Conf. dr. Dagmar Anoca (Universitatea din București)

Prof.dr. Irena Avsenik Nabergoj, Universitatea din Ljubljana

Prof.dr. Madeea Axinciuc, Universitatea din București

Prof.dr. Božena Bednaríková, Universitatea din Olomouc

Conf. dr. Cristina Bogdan (Universitatea din București)

Cercet. șt. II dr. Iustina Burci (Institutul de Cercetari Socio-Umane „G. Nicolaescu-Plopșor”, Craiova)

Prof. dr. Mariana Dan (Universitatea din Belgrad)

Prof.dr. Mircea Deaca, Universitatea din București

Prof. dr. Martin Dorko (Universitatea din Bratislava)

Conf.dr. Ioana Fruntelată, Universitatea din București

Lect.dr. Anamaria Gavril, Universitatea din Suceava

Prof.dr. Constantin Geambașu, Universitatea din București

Conf.dr. Armand Goșu, Universitatea din București

Lect.dr. Ioan Herbil, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj

Prof.dr. Jarmila Horakova, Universitatea din Praga

Prof.dr. Leonte Ivanov, Universitatea „Al.I Cuza”, Iași

Prof. dr. Ilona Janyskova (Academia Ceha, Brno)

Prof. dr. Peter Kopecky (Universitatea din Bratislava)

Prof. dr. Zuzana Kovacova (Universitatea din Nitra)

Conf.dr. Mariana Mangiulea Jatop, Universitatea din București

Conf. dr. Silvia Marin-Barutcieff (Universitatea din București)

Prof.dr. Boriana Mihailova, Univesitatea din Veliko-Tîrnovo

Lect.dr. Silvia Mihăilescu, Universitatea din Veliko-Tîrnovo

Prof.dr. Octavia Nedelcu, Universitatea din București

Dr. Anna Ocko, Universitatea Jagiellona din Cracovia

Prof.dr. Antoaneta Olteanu, Universitatea din București

Prof. dr. Jana Palenikova (Universitatea din Bratislava)

Conf.dr. Jana Pekarovicova, Universitatea din Bratislava

Conf. dr. Virginia Popovic (Universitatea din Novi Sad)

Conf. dr. hab. Joanna Porawska (Universitatea Jagiellona, Cracovia)

Prof.dr. Marina Puia-Bădescu, Universitatea din Novi Sad

Lect.dr. Dușița Ristin, Universitatea din București

Cercet.șt. I Sikimic Biljana, Institutul de Balcanologie, Belgrad

C.s. I Elena Siupiur (Institutul de Studii Sud-Est Europene)

Cercet. Malamir Spasov (Institutul de Literatura al Academiei Bulgare)

Prof. dr. Laura Spăriosu (Universitatea din Novi Sad)

Prof.dr. hab. Narcisa Știuca, Universitatea din București

Lect.dr. Bogdan Tănase, Universitatea din București

Conf.dr. Diana Tetean, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj

Lect.dr. Tölgyesi Tamás, Universitatea din Szeged

Conf.dr. Adriana Uliu, Universitatea din Craiova

Prof.dr. Maria Vajickova, Universitatea din Bratislava

Lect.dr. Marius Văcărelu, SNSPA

Conf.dr. Carmen Vioreanu, Universitatea din București

Conf. dr. Marina Vraciu (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași)

Conf. dr. hab. Andrzej Zawadzki (Universitatea Jagiellona din Polonia)

 

 • REFERENȚI :

Conf.dr. Dagmar Maria Anoca, Universitatea din București

Prof.dr. Irena Avsenik Nabergoj, Universitatea din Ljubljana

Prof.dr. Madeea Axinciuc, Universitatea din București

Prof.dr. Božena Bednaríková, Universitatea din Olomouc

Conf.dr. Cristina Bogdan, Universitatea din București

Cercet.șt. II Iustina Burci, Institutul de Cercetari Socio-Umane „G. Nicolaescu-Plopșor”, Craiova

Prof.dr. Mariana Dan, Universitatea din Belgrad

Prof.dr. Mircea Deaca, Universitatea din București

Prof.dr. Martin Dorko, Universitatea din Bratislava

Conf.dr. Ioana Fruntelată, Universitatea din București

Lect.dr. Anamaria Gavril, Universitatea din Suceava

Prof.dr. Constantin Geambașu, Universitatea din București

Conf.dr. Armand Goșu, Universitatea din București

Lect.dr. Ioan Herbil, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj

Prof.dr. Jarmila Horakova, Universitatea din Praga

Prof.dr. Leonte Ivanov, Universitatea „Al.I Cuza”, Iași

Dr. Ilona Janyskova, Academia Ceha, Brno

Prof.dr. Zuzana Kovacova, Universitatea din Nitra

Prof.dr. Peter Kopecky, Universitatea din Bratislava

Conf.dr. Mariana Mangiulea Jatop, Universitatea din București

Conf.dr. Silvia Marin-Barutcieff, Universitatea din București

Prof.dr. Boriana Mihailova, Univesitatea din Veliko-Tîrnovo

Lect.dr. Silvia Mihăilescu, Universitatea din Veliko-Tîrnovo

Prof.dr. Octavia Nedelcu, Universitatea din București

Dr. Anna Ocko, Universitatea Jagiellona din Cracovia

Prof.dr. Antoaneta Olteanu, Universitatea din București

Prof.dr. Jana Palenikova, Universitatea din Bratislava

Conf.dr. Jana Pekarovicova, Universitatea din Bratislava

Prof.dr. Virginia Popovici, Universitatea din Novi Sad

Prof.dr. hab. Joanna Porawska, Universitatea Jagiellona din Cracovia

Prof.dr. Marina Puia-Bădescu, Universitatea din Novi Sad

Lect.dr. Dușița Ristin, Universitatea din București

Cercet.șt. I Sikimic Biljana, Institutul de Balcanologie, Belgrad

Cercet.șt. I Elena Sipiur, Institutul de Studii Sud-Est Europene

Dr. Malamir Spasov, Institutul de Literatura, Sofia

Prof.dr. Laura Spăriosu, Universitatea din Novi Sad

Prof.dr. hab. Narcisa Știuca, Universitatea din București

Lect.dr. Bogdan Tănase, Universitatea din București

Conf.dr. Diana Tetean, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj

Lect.dr. Tölgyesi Tamás, Universitatea din Szeged

Conf.dr. Adriana Uliu, Universitatea din Craiova

Prof.dr. Maria Vajickova, Universitatea din Bratislava

Lect.dr. Marius Văcărelu, SNSPA

Conf.dr. Carmen Vioreanu, Universitatea din București

Conf.dr. Marina Vraciu, Universitatea „Al.I Cuza”, Iași

Conf. dr. hab. Andrzej Zawadzki, Universitatea Jagiellona din Cracovia
 • TEHNOREDACTARE :

Prof. dr. Antoaneta Olteanu

Articolele pot fi redactate in orice limba slava (bulgara, ceha, croata, polona, rusa, sârba, slovaca, slovena, ucraineana), în româna, engleza, franceza. Referentii vor aduce la cunostinta autorilor acceptarea sau nu a articolelor în termen de maxim 2 luni de la primirea acestora. 

Cerinţe de redactare a articolelor:

 • articolele pot fi redactate in orice limba slava (bulgara, ceha, croata, polona, rusa, sârba, slovaca, slovena, ucraineana), în româna, engleza, franceza.
 • este obligatoriu ca textul sa fie însotit de un rezumat într-o limba de larga circulatie, de un rezumat în limba româna - în cazul articolelor scrise într-o limba straina si de 10 cuvinte-cheie.
 • articolele se primesc în varianta electronica, în font Times New Roman, marimea 12, la un rând. Daca în text folositi si alte fonturi, mai deosebite, ele trebuie trimise in atasament.
 • notele se insereaza în josul paginii, iar bibliografia la finalul lucrarii.  
 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.