RO | ENG

 

 

Revista Romanoslavica

 • COLEGIUL DE REDACȚIE :

  Prof. dr. Constantin Geambașu
  Prof. dr. Mihai Mitu
  Conf. dr. Mariana Mangiulea
  Prof. dr. Antoaneta Olteanu (redactor responsabil)

 • COMITETUL DE REDACȚIE :

Prof. dr. Virgil Șoptereanu
Cercet. dr. Irina Sedakova (Institutul de Slavistică și Balcanistică, Moscova)
Prof. dr. Mieczysław Dąbrowski (Universitatea din Varșovia)
Prof. dr. Panaiot Karaghiozov (Universitatea “Kliment Ohridski” din Sofia)
Conf. dr. Antoni Moisei (Universitatea din Cernăuți)
Prof. dr. Corneliu Barborică
Prof. dr. Dorin Gămulescu
Prof. dr. Jiva Milin
Prof. dr. Onufrie Vințeler
Lect. dr. Camelia Dinu (secretar de redacție)

 • REFERENȚI :

Literatură – prof. dr. Octavia Nedelcu, prof. dr. Virgil Șoptereanu
Lingvistică – prof. dr. Mihai Mitu, conf. dr. Mariana Mangiulea
Mentalități – prof. dr. Antoaneta Olteanu, prof. dr. Constantin Geambașu

 • TEHNOREDACTARE :

Prof. dr. Antoaneta Olteanu

Articolele pot fi redactate in orice limba slava (bulgara, ceha, croata, polona, rusa, sârba, slovaca, slovena, ucraineana), în româna, engleza, franceza. Referentii vor aduce la cunostinta autorilor acceptarea sau nu a articolelor în termen de maxim 2 luni de la primirea acestora. 

Cerinţe de redactare a articolelor:

 • articolele pot fi redactate in orice limba slava (bulgara, ceha, croata, polona, rusa, sârba, slovaca, slovena, ucraineana), în româna, engleza, franceza.
 • este obligatoriu ca textul sa fie însotit de un rezumat într-o limba de larga circulatie, de un rezumat în limba româna - în cazul articolelor scrise într-o limba straina si de 10 cuvinte-cheie.
 • articolele se primesc în varianta electronica, în font Times New Roman, marimea 12, la un rând. Daca în text folositi si alte fonturi, mai deosebite, ele trebuie trimise in atasament.
 • notele se insereaza în josul paginii, iar bibliografia la finalul lucrarii.  
 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.