RO | ENG

 

 

Revista Romanoslavica

 • COLEGIUL DE REDACȚIE :

  Prof. dr. Constantin Geambașu
  Prof. dr. Octavia Nedelcu
  Lect. dr. Dușița Ristin
  Prof. dr. Antoaneta Olteanu (redactor responsabil)
  Dr. Gabriel Stan (secretar de redacție)

 • COMITETUL DE REDACȚIE :

Conf. dr. Dagmar Anoca (Universitatea din București)
Conf. dr. Cristina Bogdan (Universitatea din București)
Cercet. șt. II dr. Iustina Burci (Institutul de Cercetări Socio-Umane „G. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova)
Prof. dr. Mariana Dan (Universitatea din Belgrad)
Prof. dr. Martin Dorko (Universitatea din Bratislava)
Prof. dr. Ilona Janyskova (Academia Cehă, Brno)
Prof. dr. Peter Kopecky (Universitatea din Bratislava)
Prof. dr. Zuzana Kovacova (Universitatea din Nitra)
Conf. dr. Silvia Marin-Barutcieff (Universitatea din București)
Prof. dr. Jana Palenikova (Universitatea din Bratislava)
Conf. dr. Virginia Popovic (Universitatea din Novi Sad)
Conf. dr. hab. Joanna Porawska (Universitatea Jagiellonă, Cracovia)
C.s. I Elena Siupiur (Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Cercet. Malamir Spasov (Institutul de Literatută al Academiei Bulgare)
Conf. dr. Laura Spăriosu (Universitatea din Novi Sad)
Conf. dr. Marina Vraciu (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași)
Conf. dr. hab. Andrzej Zawadzki (Universitatea Jagiellonă din Polonia)

 • REFERENȚI :

Literatură
Lingvistică
Mentalități

 • TEHNOREDACTARE :

Prof. dr. Antoaneta Olteanu

Articolele pot fi redactate in orice limba slava (bulgara, ceha, croata, polona, rusa, sârba, slovaca, slovena, ucraineana), în româna, engleza, franceza. Referentii vor aduce la cunostinta autorilor acceptarea sau nu a articolelor în termen de maxim 2 luni de la primirea acestora. 

Cerinţe de redactare a articolelor:

 • articolele pot fi redactate in orice limba slava (bulgara, ceha, croata, polona, rusa, sârba, slovaca, slovena, ucraineana), în româna, engleza, franceza.
 • este obligatoriu ca textul sa fie însotit de un rezumat într-o limba de larga circulatie, de un rezumat în limba româna - în cazul articolelor scrise într-o limba straina si de 10 cuvinte-cheie.
 • articolele se primesc în varianta electronica, în font Times New Roman, marimea 12, la un rând. Daca în text folositi si alte fonturi, mai deosebite, ele trebuie trimise in atasament.
 • notele se insereaza în josul paginii, iar bibliografia la finalul lucrarii.  
 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.