Acasă

Call for papers

Arhivă

Colectivul editorial

Double-Blind Peer-review

Etică și Malpraxis

Informații pentru autori

Contact

 

Statutul Asociației Slaviștilor din România >>

 

 

 

Asociația Slaviștilor din România a fost înființată la 6 octombrie 1956 prin adresa Ministerului Învățământului din România, pe baza actului constitutiv din 13 septembrie 1956 și a statutului, elaborate din inițiativa acad. Emil Petrovici și a acad. Al. Rosetti. Din primul Comitet de conducere au făcut parte: acad. Emil Petrovici (președinte), P. P. Panaitescu, Ioan Pătruț, Damian P. Bogdan, I. C. Chițimia (membri) și Traian Ionescu Nișcov (secretar).

De-a lungul anilor, în fruntea Asociației (după acad. Emil Petrovici) au fost următorii președinți: acad. Al. Rosetti, prof. Mihai Novicov, prof. Gheorghe Mihăila, prof. Dorin Gămulescu, prof. Constantin Geambașu. În prezent președinte este prof. Antoaneta Olteanu.

Subvenționată – până în anul 1972 – de Ministerul Învățământului, Asociația a avut la început un personal salariat (secretar, contabil, dactilografă, curier); ulterior, singurele surse de venit au rămas cotizația membrilor și eventuale donații.

Membrii Asociației sunt specialiști români în domeniul limbilor și literaturilor slave (bulgară, cehă, croată, polonă, rusă, sârbă, slovacă, ucraineană ș.a.), cadre didactice universitare și din învățământul mediu, cercetători științifici, filologi, literați, istorici.

Asociația își desfășoară activitatea la București și în alte 5 filiale din țară (Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța) conduse de un comitet restrâns.

Formele de activitate sunt:

1)   pe plan intern:

a) ședinte lunare de comunicări;

b) organizarea de simpozioane, sesiuni științifice, mese rotunde, cu participare națională și internațională;

c) publicarea contribuțiilor științifice ale membrilor în revista Romanoslavica.

2)  pe plan extern:

a) participarea la congrese internaționale ale slaviștilor: începând din 1958 (al IV-lea Congres de la Moscova) până în 2018 (al XVI-lea Congres de la Belgrad);

b) publicarea rapoartelor și comunicărilor românești la congrese în revista Romanoslavica;

c) reprezentarea Asociației în Comitetul Internațional al Slaviștilor, însărcinat cu pregătirea congreselor (de regulă, președintele Asociației este membru al României în C.I.S.; la ședinta Asociației din luna aprilie 2010, a fost aleasă ca membru reprezentant al României în C.I.S. prof. Antoaneta Olteanu);

d) reprezentarea Asociației în comisiile de specialitate ale C.I.S. (contacte lingvistice, etimologie, bibliografie slavă, istoria slavisticii, textologie, frazeologie, istorie literară și folclor etc.) și participarea membrilor români la reuniunile științifice periodice ale comisiilor.

Obiective științifice:

Principalele obiective științifice ale membrilor Asociației sunt:

•  studiul comparat al limbilor si literaturilor slave în plan european;

•  studierea relațiilor lingvistice și literare româno-slave;

•  literatura româna veche de expresie slavonă;

•  graiurile slave de pe teritoriul României;

•  Imagologie slavă și mentalități culturale slave.

Asociația Slaviștilor din România este în prezent o societate științifică recunoscută în plan național și internațional, nu numai prin publicația sa Romanoslavica, dar și prin contribuții remarcabile în domeniul slavisticii europene, semnate de savanți de frunte: Emil Petrovici, Al. Rosetti, I. C. Chitimia, Pandele Olteanu, G. Mihăila, Ioan Pătruț, Emil Vrabie, Dan Horia Mazilu, C. N. Velichi, Victor Vascenco și alții (vezi Istoricul Catedrei de limbi slave, București, EUB, 2009).

 

 

ENG

 

RO

 

 

 

PARTENERI

 

 

© Copyright Romanoslavica 2010

Back to top